Työnteko muuttuu – on aina muuttunut

Vierailevana bloggaajana tänään Martti Kankaanranta:

mk
”Lääke muutokseen on valppaus ja intohimo uuden oppimiseen – kaiken aikaa, koska muutos yltää myös sinun tasolle, varmasti!”

Volkswagenin johtokunnan puheenjohtaja kirjoitti jo 25 vuotta sitten työelämän tulevasta valtavasta murroksesta, joka on väistämättä edessä. Työ on ollut aina muutoksessa. Näin todettiin Lapin Yrittäjien ja Yritykset kehittämispolulle –projektin vastikään Torniossa järjestämässä Uuden Työelämän Trendit –seminaarissa, jossa  asiantuntijat ja yrittäjät linjasivat työelämän muutosta.  Todettiin, että tekniikan kehitys, tuotavuuden nousu ja kasvava vauraus pakottaa muutoksiin. Työpaikkojen syntyminen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sekä yksinyrittäjyyden nopea kasvu on pitkälti tulosta edellä mainituista asioista.

Se, miten työn ilo, tehokas työaika ja taloudelliset tulokset optimoidaan on avainkysymys myös tuottavuuden kasvussa. Henkilöstötuottavuuden teorian onnistunut istuttaminen käytäntöön, työyhteisöihin, tulee olemaan merkittävä kilpailutekijä. Tässä muutamia käytännön esimerkkejä: Kun etätyö yleistyy ja projektit ovat maailmalla mobiili –pohjaisesta työajanseurannasta on suuri hyöty, ja tiedot menevät reaaliaikaisesti palkanlaskentaan.  Skype –kokoukset  yrityksissä ovat päivittäisiä.  Lean –johtamisfilosofia valtaa alaa niin tuotanto- kuin palvelualan yrityksissä.

Uusia työtapoja käyttöön ottaneiden yritysten kokemukset ovat olleet hyviä, mutta uuden tekniikan ja toimintatapojen muutos yrityksissä ei ole koskaan ongelmatonta. Muutoksen isoin jarru on ihminen tottumuksineen.  Nuoret ovat valmiimpia ottamaan käyttöön ja omaksumaan uudet tavat toimia.  Yrityksessä ja muissa työyhteisöissä sisäinen innovointi koko porukalla on tärkeässä roolissa uudistusten läpiviennissä ja hyväksymisessä.

Alussa mainitussa 25 vuotta vanhassa artikkelissa todettiin, että koulujen pitäisi paneutua enemmän valmentamaan ihmisiä siihen, miten he voisivat käyttää luovasti omaa vapaa-aikaansa, kun koulujemme tarkoituksena on miltei yksinomaan kouluttaa tulevaa työntekijäpolvea. Tarvitaan radikaalia uudelleenajattelua tavoissa, joilla työnteko ja vapaa-aika organisoidaan. Edelleen artikkelissa todettiin, että työttömyyden poistaminen ja nykyisen hyvinvoinnin säilyttäminen yhtä aikaa on samaa kuin yrittäisi neliöidä ympyrää – se on mahdotonta.  Nykyiset työttömyysluvut niin Suomessa kuin muualla näyttävät osoittavan tähän suuntaan.

Digitalisaation megatrendi, kaikki laitteet yhteydessä internettiin, muuttaa tekemistä ja luo isoja haasteita myös turvallisuuden takaamiseksi. Maailma kehittyy ja työn tuottavuus nousee tästä eteenpäinkin.  Edellä mainittu kommentti työttömyyden poistamisen ja nykyisen hyvinvoinnin säilyttämisen mahdottomuudesta edellyttää myös oikeasuuntaisia poliittisia päätöksiä ja uusia tulonjaon periaatteita on kehitettävä.  Vain muutos on mahdollisuus.  Tässä on siis kysymys myös poliittisten päättäjien viisaudesta tehdä päätöksiä, joiden seurauksena työt eivät katoa, vaan työllisyys paranee ja investoinnit elpyvät.

Työ muuttuu – muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet! Kilpailukykyä ja vaurautta mitataan vielä perinteisesti bruttokansantuotteen muutoksella, työtuntien määrällä ja työn tuottavuudella. Työnteon tapahtunut ja jatkuva pitkälti teknisestä kehitystä johtuva raju muutos edellyttää vanhentuneista mittareista luopumista, työtuntimittarista tulisi päästä eroon ja bkt-mittarikin kuvaa huonosti hyvinvointia. Asenteiden ja pelisääntöjen on muututtava, koska työ muuttuu. Suomessa tarvitaan pikaisia työelämän rakennemuutoksia. Olemme tässä asiassa selvästi muita Pohjoismaita jäljessä.

Martti Kankaanranta