Pohjois-Pohjanmaa

POHJOIS-POHJANMAAN MIKROYRITYKSILLE
 
ely_kutsu_600x600px2

TYÖNTEON UUDET TAVAT MIKROYRITYKSISSÄ -VERSTAS
Tuottavuutta uusilla työnteon tavoilla

Aloitusverstas Kalajoki 20.9.2017  

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Muutostaidot työelämän jatkuvassa muutoksessa
 • Etätyö ja joustavat työnteon muodot
 • Etätyön ja monimuotoisuuden johtaminen
 • Itsensä johtamisen taidot
 • Verkostomainen työnteko


TYÖYHTEISÖTAIDOILLA TUOTTAVUUTTA MIKROYRITYKSIIN
-VERSTAS
Toimivalla työyhteisöllä kilpailukykyä ja kasvua

Aloitusverstas Nivala 4.10.2017 

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Työyhteisö- ja esimiestaidot
 • Työpaikan pelisäännöt ja yhteisten toimintatapojen rakentaminen
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Töiden organisointi ja delegointi, roolien ja vastuiden täsmentäminen

HENKILÖSTÖN OSALLISTAMISEN KEINOT JA HYÖDYT MIKROYRITYKSESSÄ -VERSTAS
Innosta henkilöstö mukaan yrityksesi kehittämiseen 

Aloitusverstas Kuusamo 11.10.2017 

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Onnistu osallistamisessa – hyödyt ja keinot
 • Toimivat palaveri- ja kokouskäytännöt
 • Jatkuvan parantamisen toimintamallit
 • Innosta ideoimaan – valtuuta kehittämään

Tule hakemaan käytännönläheisiä vinkkejä ja konkreettisia työkaluja henkilöstön osallistamiseen!

Ilmoittaudu mukaan / tiedustelut: Heini Salmu, Valmennuskumppani Oy heini.salmu@valmennuskumppani.fi  puh. 040 515 8156