Kehittämisverstaat

LAPIN JA POHJOIS-POHJANMAAN ALUEILLA:

LAPIN MIKROYRITYKSILLE

ely_kutsu_600x600px4Nosta yrityksesi tuottavuus uudelle tasolle räätälöidyllä kehittämisverstaalla

 • Maksuton 2 x 2 tunnin mittainen yrityskohtainen paketti (sis. yrityskohtaisen räätälöinnin sekä ennakko- ja välitehtävät)
 • Osallistujia 5-15 henkilöä
 • Käytännön vinkkejä ja konkreettisia työkaluja yrityksesi toiminnan kehittämiseen
 • Sisältö räätälöidään tarpeiden mukaan seuraavista aihealueista:
  • Työpaikan pelisäännöt ja yhteisten toimintatapojen rakentaminen
  • Työyhteisö- ja esimiestaidot
  • Tiedonkulun petraaminen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen
  • Töiden organisointi ja delegointi, roolien ja vastuiden täsmentäminen
  • Muutostaidot ja muutosten toteuttaminen
 • Käsiteltyjä asioita viedään käytäntöön verstaiden välillä
 • Kohderyhmä on Lapin alueen mikroyritykset, jotka työllistävät 5-15 henkilöä.
 • Toteutetaan yrityksen omissa tiloissa

Sovi verstaan toteuttamisesta: Heini Salmu, Valmennuskumppani Oy, heini.salmu@valmennuskumppani.fi, puh. 040 515 8156

LAPIN YKSINYRITTÄJILLE
ELY_kutsu_600x600px1

Yksinyrittäjä – varmista oma jaksamisesi, jotta yrityksesi voi kasvaa ja kehittyä!

Tarjoamme vertaistukea ja oivalluksia yksinyrittäjän arkeen:

 • Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat pienryhmässä (max. 5 henkilöä)
 • Sisältö räätälöidään toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:
  • Yrittäjän oman fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin varmistaminen
  • Ajankäytön hallinta ja oman työn organisointi
  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino
  • Stressinhallinta ja palautumisen keinot
  • Yrittäjän rooli ja osaamisen kehittäminen
  • Verstaiden välillä käsiteltyjä asioita testataan käytännössä omassa arjessa
 • Luottamuksellisessa pienryhmässä jaetaan kokemuksia ja löydetään yhdessä käytännönläheisiä yksinyrittäjän arjessa toimivia ratkaisuja
 • Kohderyhmänä Lapin alueen yksinyrittäjät
 • Toteutetaan erikseen sovittavana ajankohtana ja tilassa, kun osallistujia on väh. 5 yksinyrittäjää

Ilmoittaudu mukaan/tiedustelut: Heini Salmu, Valmennuskumppani Oy, heini.salmu@valmennuskumppani.fi, puh. 040 515 8156

POHJOIS-POHJANMAAN MIKROYRITYKSILLE
 
ely_kutsu_600x600px2

TYÖNTEON UUDET TAVAT MIKROYRITYKSISSÄ -VERSTAS
Tuottavuutta uusilla työnteon tavoilla

Aloitusverstas Kalajoki 20.9.2017 klo 18-20 

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Muutostaidot työelämän jatkuvassa muutoksessa
 • Etätyö ja joustavat työnteon muodot
 • Etätyön ja monimuotoisuuden johtaminen
 • Itsensä johtamisen taidot
 • Verkostomainen työnteko


TYÖYHTEISÖTAIDOILLA TUOTTAVUUTTA MIKROYRITYKSIIN
-VERSTAS
Toimivalla työyhteisöllä kilpailukykyä ja kasvua

Aloitusverstas Nivala 4.10.2017 klo 18-20 

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Työyhteisö- ja esimiestaidot
 • Työpaikan pelisäännöt ja yhteisten toimintatapojen rakentaminen
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Töiden organisointi ja delegointi, roolien ja vastuiden täsmentäminen

HENKILÖSTÖN OSALLISTAMISEN KEINOT JA HYÖDYT MIKROYRITYKSESSÄ -VERSTAS
Innosta henkilöstö mukaan yrityksesi kehittämiseen 

Aloitusverstas Kuusamo 11.10.2017 klo 18-20 

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Onnistu osallistamisessa – hyödyt ja keinot
 • Toimivat palaveri- ja kokouskäytännöt
 • Jatkuvan parantamisen toimintamallit
 • Innosta ideoimaan – valtuuta kehittämään

Tule hakemaan käytännönläheisiä vinkkejä ja konkreettisia työkaluja henkilöstön osallistamiseen!

Ilmoittaudu mukaan / tiedustelut: Heini Salmu, Valmennuskumppani Oy heini.salmu@valmennuskumppani.fi  puh. 040 515 8156