Kehittämisvinkkejä

Ryhmä- ja yksilötyöskentelyn menetelmiä

”Työelämäohjauksen keskeinen tavoite on auttaa ohjattavaa hallitsemaan omaa urakehitystään sekä työelämän että henkilökohtaisen elämän näkökulmasta (uraohjaus). Työelämäohjauksen tarkoituksena on auttaa ohjattavia löytämään omat vahvuutensa ja pyrkimään määriteltyihin tavoitteisiin sekä tarjota motivaatiota ja tukea kehittymisprosessin aikana.”

Käytännön työkaluja täältä


Ryhmän 10 tärkeintä kysymystä:

 1. Luotammeko toisiimme?
 2. Olemmeko aidosti innostuneita ja välitämmekö toisistamme?
 3. Uskallammeko kommunikoida avoimesti?
 4. Ymmärrämmekö yhteiset tavoitteemme?
 5. Olemmeko aidosti omistautuneet näiden tavoitteiden saavuttamiselle?
 6. Käytämmekö kaikki kykymme hyväksemme?
 7. Osaammeko ratkaista erimielisyydet?
 8. Osallistuvatko kaikki?
 9. Kunnioitammeko toistemme yksilöllisiä eroavaisuuksia?
 10. Nautimmeko siitä, että saamme olla mukana juuri tässä ryhmässä?

Lähde: Positiivarit


Esimerkki seuranta- ja vastuutaulukon käyttämisestä yrityksen toiminnan kehittämisen tukena

Kehittämiskohteita yrityksessä kannattaa olla kerrallaan 1-3, jotta niihin voidaan panostaa. Näkyviä tuloksia saadaan aikaiseksi pilkkomalla tavoite pieniksi askeliksi, joilla tavoitteeseen konkreettisesti pääsee.

vastuutaulukko


Hyödynnä Tiikerinloikka -keskustelumallia yrityksen kehittämisessä

lähde: Hyvinvointia työyhteisöön, eväitä kehittämistyön avuksi (Manka & kumpp.)tiikerinloikka


Työyhteisötaitojen testi

Testaa omat työyhteisötaitosi


Onko työ riittävän haastavaa?

Näistä työn ominaisuuksista tunnistaa tuleeko työpäivän aikana tehtyä riittävän haastavaa ja vuorovaikutteista työtä:

 1. Ongelman ratkaisua ei tiedetä etukäteen.
 2. Ongelman ratkaisu vaatii sitä, että yksilön ajattelu muuttuu ja sitä, että ratkaisija kokee ongelman parissa työskentelyn merkitykselliseksi.
 3. Ongelman ratkaisu vaatii kognitiivisen kuorman hajauttamista ja vuorovaikutusta, eli yksin toimiminen ei riitä.…
 4. Ratkaisun löytyessä itse ongelma on jo saattanut muuttua.

Lähde Katri Saarikivi, aivotutkija