Yritykset kehittämispolulle toiminta päättyy 28.2.2019

Uskomme, että toimintatapojen ja työyhteisön kehittämisellä on positiivinen vaikutus toiminnan tuloksellisuuteen. Pienissäkin yrityksissä on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuloksia ja edistää työelämän laatua.

Henkilöstöjohtaminen on osa kokonaisvaltaista liiketoiminnan johtamista ja useat tutkimukset osoittavat, että henkilöstötuottavuutta voidaan mitata. Ossi Aura ja kumppanit esittävät mm., että henkilöstötuottavuus = motivaatio x sitoutuminen x työkyky.

Marko Kesti, Lapin yliopiston tutkimusjohtaja, kirjoittaa blogissaan, että ”yksittäisessä yrityksessä työelämän laadun parantaminen ja sen tuomat hyödyt ovat mahdollisia toteuttaa kahden vuoden aikajänteellä. Yrityksessä voidaan aktiivisella johtamisella ja  henkilöstökehittämisohjelmalla saada tuloksia siis varsin nopeasti. Paras vaikuttavuus saadaan työelämäinnovaatioiden avulla. Työelämäinnovaatiot ovat pieniä parannuksia, joita tehdään jokaisessa tiimissä läpi organisaation. Näillä pienillä parannuksilla saavutetaan kumulatiivinen parannus teholliseen työaikaan (eli sähläys vähenee). Tämän lisäksi hyvä henkilöstötuottavuuden taso pitää vakiinnuttaa hyvillä johtamiskäytännöillä. Sama periaate on tuonut ylivoimaista kilpailuetua esimerkiksi General Electricille Jack Wellsin ohjaimissa.”

Yritykset kehittämispolulle -hanke tarjoaa pk- ja mikroyrityksille ympäri Pohjois-Suomea erilaisia tilaisuuksia ja valmennuksia, joiden avulla yritykset voivat edistää omaa työelämän laatua. Tarjoamme mm. strategisen hyvinvoinnin johtamiseen, rekrytointiin ja perehdyttämiseen sekä työssä jaksamiseen liittyviä valmennuksia. Järjestämme myös aamukahvityyppisiä tarinallisia infoja ja tietoiskuja työelämän laadun kehittämisen ympärillä sekä asiantuntijoiden tähdittämiä seminaareja ja käytännönläheisiä verstaita ja klinikoita.

Virallisemmalta nimeltään Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin -hanke on yhteistyössä Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kanssa toteutettava hanke, joka tähtää pk- ja mikroyritysten kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kilpailukyvyn varmistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.